Reply

Cast Your Vote:

    • tof -- Votes: 1
    • liever niet -- Votes: 7
I declare a Time War 1 child; Ohio 1591 posts
19th Mar '13

Dus uw zoon heet Killay? Persoonlijk ben ik geen fan van die naam, maar ik hou van de reden dat je noemde hem dat. Ik heb ook niet graag dat je twee namen gecombineerd, maar dat is slechts mijn persoonlijke mening. Als je het leuk vindt, denk niet dat het zal moeilijk voor anderen om uit te spreken, en denk niet dat het kon hem geen pijn doen later in het leven (gepest, proberen om een baan te krijgen, van toepassing zijn op hogescholen), dan zie ik niet in waarom zou het verkeerd of slecht om hem te noemen dat.So your son's name is Killay? I personally am not a fan of that name but I like the reason you named him that. I also don't like that you combined two names, but that is just my personal opinion. If you like it, don't think it will be hard for others to pronounce, and don't think it could hurt him later in life (being bullied, trying to get a job, applying to colleges) then I don't see why it would be wrong or bad to name him that.