αshlynn's μomma 143 Posts | Joined BG: Sep 26, 2012 Last Visit: 1 month ago
Age 24
Gender Female
Status Married
Work Sahm/Student
Location West Pittston, Pa, United States
Interest My family, school work, DIY projects, refinishing old furniture.. etc.
Kids 2
Due Jul 16, 2016 (twins)
TTC Since Nov 01, 2011
Angel Babies 1


        4bf34505428abdd723089787614400c9.jpg


              6266b6b2a961f2942402e07ecfd9a11a.jpg


     decorative-page-dividers.jpg?14122697463


347824344aa74b9775ad6279560f816f.JPG

            99e4d67c897e0a80eaf31a086af71c1a.jpg


decorative-page-dividers.jpg


af2ee531f3f8ee4703bd487f5f942883.jpg


              db206010fde8c8378129076fde169bda.jpg


decorative-page-dividers.jpg


5830814173316056d1c252ee8bd8abf2.jpg


be738ad7dc9ddeb752780bd7939d1dee.jpg

page-graphics-175.gif

decorative-page-dividers.jpg


a93298413629bc51bc7500a09f6cab86.jpg


                    aab286f2dd1c3601933215e08b1a8ff0.jpg

decorative-page-dividers.jpg


0e009e451dc7c83a89b242a82bf29775.jpg

                0b464306b53d5225a12ee46dd51099d2.jpg

                                     


12.png

page-divider-002.gifJohn 3:16- For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have EVERLASTING life.

                                              1212.jpg